Arhive lunare: august 2022

Este în afara oricărei discuții că turismul nu s-a împăcat niciodată – de când a început să se înfiripeze ca îndeletnicire – și nici nu poate coexista cu ravagiile vreunui război. Dezastrele pe care le produc cele mai sofisticate arme pe care le realizează această extrem de prosperă industrie a morții te scot din perimetrul umanității, al istoriei. Te bagă în spectrul unei barbarii cum n-a mai existat o alta…

Citeste mai mult

Ioan Slavici (1848-1925) și-a trăit ultimii ani din viață în târgul vrâncean Panciu. Consecvent simpatiilor sale „chezaro-crăiești”, Slavici nu numai că n-a părăsit Bucureștiul ocupat de armatele germane spre sfârșitul anului 1916, ci și-a pus și „scrisul” în slujba precursorilor nazismului. N-a fost singurul intelectual român cu o asemenea atitudine…

Citeste mai mult

Bucura Dumbravă (1868-1926), una dintre remarcabilele deschizătoare de drumuri în literatura noastră de turism, a cuibărit multe „ceasuri sfinte” în paginile cărților sale. Crucea Bucurei Dumbravă (Fanny Seculici), chiar dacă a avut un alt chip, a căutat toată viața „duhul muntelui”, a fost în permanență plină de credință întru lumină…

Citeste mai mult

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină… Ar fi trebuit să-și pună însemnele grelei suferinţe nu numai îndurerata Bucovină, ci întreaga Românie, cu Basarabia dimpreună. Urcarea la cer a patriotului cernăuțean Vasile Tărâțeanu nu-i doar o cumplită sfâşiere omenească, oarecum firească în legea firii, cât mai cu seamă o incomensurabilă pierdere pentru spiritul românesc dintr-o provincie eminamente a neamului nostru. Dârji, inteligenţi și gospodari, bucovinenii se află sub cea mai barbară deznaţionalizare dusă la extrem de duşmănosul ocupant ucrainean…

Citeste mai mult