Ultimele postari

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină… Ar fi trebuit să-și pună însemnele grelei suferinţe nu numai îndurerata Bucovină, ci întreaga Românie, cu Basarabia dimpreună. Urcarea la cer a patriotului cernăuțean Vasile Tărâțeanu nu-i doar o cumplită sfâşiere omenească, oarecum firească în legea firii, cât mai cu seamă o incomensurabilă pierdere pentru spiritul românesc dintr-o provincie eminamente a neamului nostru. Dârji, inteligenţi și gospodari, bucovinenii se află sub cea mai barbară deznaţionalizare dusă la extrem de duşmănosul ocupant ucrainean…

Citeste mai mult
  1. Imagine document: Amara, 1933/ Băile calde cu nămol/ Instalațiile inginer A. Pastia.